Door verder te browsen op https://deelnemers.klimmentegenms.nl, gaat u akkoord met het gebruik van cookies om statistieken te verzamelen. Daarbij stellen de cookies u in staat om de inhoud van deze pagina te delen op sociale netwerken.

Dicht

Over ons

Wij zijn wij
Klimmen tegen MS (MoveS) is een stichting met als doel het bijeenbrengen van fondsen en sponsorgelden ten behoeven van onderzoeksprojecten die erop gericht zijn om de kwaliteit van leven voor Mutiple Sclerose (MS) patiënten op korte en lange termijn te verbeteren.

Website

www.klimmentegenms.nl  en  www.MoveS.ms en  www.ArenAMoveS.ms

Geldbesteding

De kerngedachte van MoveS is simpel en rechtdoorzee: samen komen we in   beweging en alles wat we doen staat in het teken van het bereiken van ons eind-doel: een MS-vrije wereld. Deze ambitie willen we bereiken door meer awareness te creëren rondom MS en meer evenementen te organiseren die beweging faciliteren.

Kernwaarden

Maximale transparantie is voor ons het uitgangspunt. Heldere communicatie over de besteding van de opbrengsten is essentieel om vertrouwen te krijgen en te behouden. We zullen financiële transparantie geven op kwartaal- en jaarbasis. Deze financiële informatie geeft helderheid over de opbrengsten en bestedingen van de gelden, organisatiekosten en de kosten van de organisatie.

Onze streven is om de kosten van onze Flagship evenementen, het platform en de back-office te minimaliseren en te kunnen dekken met het inschrijfgeld van de deelnemers en sponsoren van de evenementen. In het geval dit niet haalbaar is dan zullen wij het tekort financieren uit de donaties die zijn opgehaald door de deelnemers van de evenementen. We zullen transparant zijn in onze communicatie en doen ons uiterste best om te slagen in deze ambitie. Overtollige fondsen worden uiteraard gebruikt voor de geselecteerde projecten.

Als sponsoring plaatsvindt in natura, zal dit zoveel mogelijk ten goede komen van het evenement, bijvoorbeeld aan logistieke diensten en materialen.

Ons doel is zoveel mogelijk geld, wat is opgehaald door de deelnemers te gebruiken voor de door ons geselecteerde projecten.

We werken nauw samen met bestaande organisaties zoals het Nationaal MS Fonds en Stichting MS Research. De wetenschappelijke raden en Raden van Toezicht van deze organisaties helpen ons bij het bepalen aan welke projecten de opbrengsten worden toegewezen. Tevens kunnen deze bestaande organisaties controles uitvoeren op de besteding van de gelden. Vooraf wordt in een overeenkomst met de organisatie afgestemd wat de administratieve kosten zijn om de gelden toe te wijzen naar de projecten.

Onze DNA wordt bepaald door onze missie. “Samen voor een MS-vrije wereld”. Dit houdt in dat beslissingen worden genomen met onze missie in ons achterhoofd.

Voor ons zijn alle bijdragen even belangrijk, groot of klein. Wij geloven sterk dat naast het bedrag het ook gaat om in beweging te komen.

De sleutel naar succes van MoveS is dat iedereen in staat is om mee te doen, met of zonder MS. Dit houdt in dat onze Flagship evenementen zorgen voor een uitdaging voor iedereen. De sponsoring verplichting is verschillend per Flagship evenement. Als een deelnemer niet in staat is om aan de sponsoring verplichting te voldoen dan zullen wij de deelnemer helpen om zijn of haar doel te behalen. Waarom? Omdat onze ambitie ook het inspireren van MS-patiënten is om in beweging te blijven.